• El proyecto "Nuevas Herramientas de Apoyo al Observatorio Inteligente" impulsa la competitividad de los clústers socios del proyecto y sus empresas miembro, mediante el desarrollo de herramientas avanzadas basadas en la inteligencia artificial.

  01/01/2023 - 31/12/2024

 • Toolkit: Sistema inteligente para atención de personas mayores y dependientes

  15/5/2023 - 15/4/2024

 • Toolkit: herramientas y estrategias para la implementación de la economía circular en empresas hábitat.

  01/03/2024 - 30/11/2024

 • Desarrollo y puesta en el mercado de una nueva línea de cocinas domésticas ecodiseñadas.

  01/01/2024 - 31/12/2025

 • GreenBIM3.0 Investigación en Tecnologías Digitales de apoyo al Diseño de Edificios Neutros en Carbono - Fase 3

  16/05/2023 - 17/04/2024

 • Gestión inteligente para el desarrollo de espacios saludables 

  Fecha: del 15/05/2023 al 17/04/2024

 • Nuevas aplicaciones basadas en Visión por Computador y su integración con sistemas de información para mejorar la experiencia de usuario y la eficiencia en restauración (VISIONA Fase 2)

  Fecha: del 15/05/2023 al 17/04/2024

 • Nous sistemes de computació afectiva i espais al metavers per a l'anàlisi de l'experiència PHYGItal en showrooms de productes per a l'hàbitat - PHYGITAT Fase 2.

  16/05/2023 - 17/04/2024
 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas de computación afectiva para el análisis de la experiencia PHYGItal en showrooms de producto hábiTAT

  27/07/22 - 29/04/23

 • Aplicacions avançades de visió per ordinador i aprenentatge profund per a la catalogació automàtica de la informació del producte i la normalització de les taxonomies en plataformes d'e-commerce del sector HÀBITAT.

  16/05/2023 - 17/04/2024
 • Nous sistemes de neurociència computacional per modelar l'experiència multi-sensorial i el benestar ambiental en espais de la indústria gastronòmica.

  16/05/2023 - 17/04/2024
 • Renderitzat volumètric mitjançant camps neurals de radiància (NeRF) per a la reconstrucció fotorrealista de productes i escenes d'interiorisme en plataformes de realitat estesa.16/05/2023 - 17/04/2024

 • Monitorització de sistemes de muntatge en entorns de producció no seriats de la indústria de l'hàbitat per a l'optimització de models algorísmics de planificació.

  16/05/23 - 17/04/24

 • Optimització d'un sistema de visió artificial per a la garantia de qualitat en processos d'impressió digital de revestiments de gran format mitjançant algorismes d'aprenentatge profund.

  16/05/23 - 17/04/24

 • Disseny iteratiu de sistemes de robòtica avançada i col·laborativa en processos de maquinari i muntatge de mobles mitjançant simulació i el bessó digital.

  16/05/23 - 17/04/24
 • Investigació industrial sobre una sol·lució oberta i escalable de Passaport Digital de Producte (PDP) per al sector hàbitat.

  16/05/2023 - 17/04/2024
 • Desarrollo experimental de un sistema de planificación y control de procesos productivos no seriados orientado a la industria hábitat

  27/07/22 - 29/04/23

 • Desarrollo de un sistema de visión artificial para el aseguramiento de calidad en procesos de impresión digital de revestimientos de gran formato

  27/07/22 - 29/04/23

 • Smart gesture recognition printed sensors for habitat.

  22/08/2022 - 22/04/2023

 • Estudio de viabilidad sobre la activación de capacidades sensitivas en los materiales superficiales del mobiliario de cocina para acelerar la digitalización de cocinas profesionales.

  18/11/2022 - 31/12/2023
 • Investigación industrial mediante visión artificial con inteligencia artificial (IA) para medir la experiencia emocional del usuario en establecimientos de Restauración.

  22/08/2022 - 22/04/2023

 • Desarrollo experimental de una plataforma común e interoperable para la aceleración de nuevos productos smart desarrollados por empresas del sector hábitat.

  27/07/22 - 29/04/23

 • Investigación en Tecnologías Digitales de apoyo al Diseño de Edificios Neutros en Carbono (Fase 2)

  22/08/2022 - 22/04/2023

 • cRoss-sEctoral Cluster approach for higher CompEtitiveNess through digiTal, gReen transition and rEsilience

  01/09/2022 - 28/02/2025

 • Excellent Living Environments

  01/02/2022 - 31/01/2024

 • Identificación de tecnologías RPA y de IA idóneas para la automatización de procesos de producción, en la cadena de valor de las pymes del sector hábitat

  27/07/22 - 29/04/23

 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas inteligentes sensibles al contexto para el neurodiseño de espacios de interiorismo multi-sensoriales

  27/07/22 - 29/04/23

 • Sistemes avançats d'anàlisis de l'experiència en instal·lacions turístiques

  18/11/21 - 15/08/22

 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas de análisis de la influencia del espacio y los atributos de INTeriorismo en procesos de neuroEDUcación

  27/07/22 - 29/04/23

 • Desenvolupament experimental d'interfícies tangibles a través de mobiliari per a millorar l'experiència d'usuari durant el control i la interacció en cuines intel·ligents

  18/11/21 - 15/08/22

 • Nous sistemes intel·ligents per al canvi adaptatiu i flexible de l'equipament hàbitat en els espais de coworking i creativitat

  18/11/21 - 15/08/22

 • Plataforma col·laborativa d'accés unificat a solucions digitals en el sector de l'Hàbitat

  18/11/21 - 29/04/23

 • Innovació en processos mitjançant el desenvolupament de nous sistemes intel•ligents pel neurodisseny de productes hábitat

   30/06/2021 - 31/12/2022

 •         

  Impulsant la circularitat en el sector del moble, de la llar i el contract

  01/10/2021 - 30/09/2022

 •         

  Identificació, caracterització i comunicació d’atributs de sostenibilitat de producte per a les empreses hàbitat

  01/01/2018 - 31/12/2022

 •       

  Plataforma experimental per a la cocreació i experimentació de nous espais contract d'oci a través de sistemes de realitat virtual multi-usuari

  01/06/2021 - 31/03/2022

 • Investigació industrial sobre el desenvolupament de noves aplicacions de la intel·ligència artificial i la neurociència per al disseny adaptatiu de producte hàbitat basat en evidències

  01/06/2021 - 31/03/2022

 • La sostenibilitat dels negocis significa no sols el subministrament de productes i serveis que satisfacin al client i que considerin els aspectes mediambientals, sinó també operar d’una manera socialment responsable (RSC).

  01/01/2019 - 31/03/2021

 •          

  Investigació de solucions basades en visió per computador per redissenyar espais i productes d'interiorisme en locals d'exposició de el sector reTail

  01/07/2020 - 31/03/2021

 • Desenvolupament d’una solució IoT per a les indústries de l’hàbitat de Catalunya .

  01/11/2019 - 30/04/2022

 • Digitalització del procés d’impressió buit-gravat

  26/04/2019 - 30/11/2022

 • Implantació experimental d'un Sistema Integrat de Realitat Virtual i Realitat Augmentada en mobiliari

  01/09/2018 - 30/03/2019

 • Anàlisi de la viabilitat per a la implantació de la indústria 4.0 en el sector hàbitat

  01/09/2017 - 30/06/2018

 • Comunitat d'informació en tendències de l'hàbitat

  01/01/2016 - 30/06/2017

 • Innovació en productes de mobiliari a través de l'ús de nous materials

  23/07/2015 - 31/03/2016

 • Aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes

  23/07/2015 - 31/03/2016

 • Innovació en productes de mobiliari a través del Design Thinking

  23/07/2015 - 31/03/2016

   

 • Smart Augmented and Virtual Reality Marketplace for Furniture Customisation

  01/02/2015 - 31/03/2016

   

 • Eco-innovació en productes de l'hàbitat

  01/06/2014 - 28/02/2015

 • Implantació cadena de custòdia per al sector del moble

  02/09/2013 - 02/10/2014

 • Improvement of Vocational Education and Training related to Ecodesign and Sustainable

  01/12/2013 - 31/03/2016

   

 • Sostenibilitat Ambiental Fusta i Moble

  01/11/2011 - 30/11/2012

 • Incorporació de solucions electròniques al moble

  01/11/2011 - 30/11/2012

 • Ús d'eines de programari lliure (Open Source) al sector del moble

  30/04/2011 - 31/03/2012

 • Desenvolupament d'una finestra de fusta amb característiques millorades

  01/02/2010 – 31/12/2011