CoontractVR

Plataforma experimental per a la cocreació i experimentació de nous espais contract d'oci a través de sistemes de realitat virtual multi-usuari

Resum

La indústria de l’oci és un dels sectors que en els últims anys han avançat més en la proposta de vivències multicanal per aconseguir experiències d’entreteniment més personalitzades dirigides als seus clients. Addicionalment, la recent pandèmia ha actualitzat i afegit nous principis de disseny en aquest entorn específic que estan exigint (i exigiran a la postpandèmia) una adaptació dels espais físics d’oci atenent a nous atributs, com la multifuncionalitat de l’espai o la potenciació de la percepció d’higiene, la seguretat i el benestar del client. Per tant, assimilar aquest tipus d’intervencions a través de nous projectes contract és una dimensió clau perquè l’espai d’oci pugui seguir sent competitiu.

Un dels resultats principals del projecte CoontractVR serà la cocreació d’un espai conceptual (o Concept Room) que permeti donar resposta, des de l’interiorisme, a les necessitats i hàbits de consum emergents de les famílies usuàries dels espais d’oci. Aquest espai conceptual servirà com a laboratoir d'idees sobre el futur - proper i llunyà - dels gestors d’aquest tipus d’espai, i com a instrument específic per estructurar un procés obert d’exploració, reflexió i disseny de nous reptes experiencials i oportunitats des de l’interiorisme.

De manera innovadora en el sector del contract-hospitality, la validació de la Concept Room desenvolupada pel projecte es realitzarà en un entorn d’holo-comunicacions multiusuari en temps real. Aquesta tecnologia, desenvolupada per la Fundació i2CAT, permetrà validar i experimentar de manera virtual l'espai conceptual desenvolupat per CoontractVR en un context més proper a la realitat de l’espai final.

 

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte s'aplicarán a la digitalització, la millora de processos i l'augment de la competitivitat en la cadena de valor de disseny i l'equipament d'espais contract de la indústria de l'oci, en concret:

  • Les empreses fabricants per a espais contract, impulsant la seva capacitat d’innovació en productes per espais contract d’oci i empoderant el seu rol en totes les fases del procés de disseny de l’interiorisme de l’espai.
  • Els estudis d’interiorisme o arquitectes encarregats d’introduir reformes en l’espai, transitant des de la presentació unidireccional i puntual de representacions en 3D cap a una experiència de disseny continua i co-creativa.
  • Els gestos i promotors d’espais d’oci, minimitzant riscos i reduint costos gràcies a una millor comprensió de les prestacions esperades de l’equipament de l’espai en el context final d’ús.
  • Els clients o usuaris finals de l’espai, a través de nous mecanismes que permetin avaluar remotament la qualitat de l’experiència de l’espai i introduir modificacions en cas necessari d’una manera més directa i precisa.

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2021-180.

 

Participants