AMBIT ACADEMY

AMBIT ha desenvolupat materials formatius propis co-finançats per la participació en projectes de la Comissió Euripea i d'altres entitats públiques i privades. Aquests materiales permeten la formació a distància dels treballadors de les empreses associsdes, i es troben també a disposició d'entitats proveïdores de formació (sota acord de llicència).

Anar als cursos per temàtica: Digitalització, Disseny i creativitat, Economia circular, Altres temàtiques

 

Digitalització


 

Curs per a millorar les habilitats digitals dels treballadors del sector fusta i moble

Curs d'introducció a la Industria 4.0 específic per al sector fusta i moble. El curs es compon de cinc unitats d'aprenentatge (Industria 4.0, Software 4.0, Maquinària 4.0, Gestió de la Fabricació 4.0 y Economia Circular) i conté un total de vint píndoles formatives.

Duració: 25h
Crèdits (ECVET): 1 crèdit
Idiomes: ES, EN, FR, HU, IT
Any: 2022

Más información
Vídeo
WOODIGITAL

 

Curs online per a millorar les teves habilitats en Fabricació Aditiva al sector hàbitat

Curs en línia d'Impressió 3D per al sector hàbitat i la industria de fabricació d'eines, per tal d'enfortir les habilitats tècniques i transversals i les competències d'estudiants, treballadors i professors interessats en aquests sectors.

Duració: 97h
Crèdits (ECVET): 3,9 crèdits
Idioma: EN
Any: 2022

Més informació
SAMANTHA

 

Curs de formació "Gestor de transformació digital (DTM) del Sector del Moble"

Curs de formació interactiu i innovador per a professionals del sector del moble i estudiants interessats en transformació digital  (universitaris i FP) per a dotar els gestors de transformació digital de coneixements tècnics, tecnològics i de direccció, i habilitats transversals per a la gestió del canvi.

Duració: 70h
Crèdits (ECVET): 2,8 crèdits
Idiomes: ES, EN, FR, IT, PL, PT, RO
Any: 2021

Más información
Vídeo
DITRAMA

 

Curs en línia en Fabricació Aditiva per artesans i artistes del sector hàbitat

Curs en línia per a facilitar l'accés a la tecnologia de Fabricació Aditiva en els sectors de fabricació tradicionals i per ajudar a millorar les habilitats digitals d'Artesans i Artistes que desitgen formar-se i assolir noves habilitats en Modelat Digital i Fabricació Aditiva. 

Duració: 30h
Crèdits (ECVET): 1,2 crèdits
Idiomes: ES, EN , BG, IT, RO, SV
Any: 2021

Més informació
CRAFT 4.0

 

 

Tecnologies de Fabricació Avanzada (TFA) per a PYMEs als sectors d'alimentació i la beguda, la fusta i el moble, el metall i els equips electro-electrònics.

El curs està dirigit als professionals dels sectors de l'alimentació i la beguda, la fusta i el moble, el metall i els equips electro-electrònics per a de recolzar-los en l'adquisició d'habilitats i competències per tal d'adoptar Tecnologies de Fabricació Avançada (TFA) en els seus negocis.

Duració: 35h
Crèdits (ECVET): 1,4 crèdits
Idiomes: ES, EN , FR, EL, PL
Any: 2020

Més informació

 

Curs per a la implantació de e-Commerce a empreses del sector moble i hàbitat

Curs per al perfil professional del "director de vendes en línia" a empreses, principalment PIMEs del sector (fabricants i minoristes), per tal de que adquireixin les habilitats i els coneixements necessaris per a liderar estrategies i pràctiques guanyadores de e-Commerce a la seva empresa i incrementen les seves vendes transfrontereses utilitzant internet com a canal de vendes. 

Duració: 30h
Crèdits (ECVET): 1,2 crèdits
Idiomes: ES, EN, EL, IT, PL
Any: 2018

Més informació
Vídeo
BOSS4SME

 

 

Disseny i creativitat


 

Curs en línia "Creativitat i esperit empresarial al sector del moble"

Curs formatiu per a que els professionals del mobiliari adquireixin les habilitats i competències necessaries per tal de desenvolupar la creativitat i la innovació més sostenible aplicades als seus projectes.

Duració: 30h
Crèdits (ECVET): 1,2 crèdits
Idiomes: ES, EN, CS, EL, IT, PT, RO
Any: 2021

Més informació
Vídeo
FACET

 

Curs avançat en línia "Disseny per a la sostenibilitat al sector manufacturer" 

Curs avançat per capacitar dissenyadors amb les habilitats socials, digitals i sostenibles necessàries per fer front a les noves tendències i necessitats del mercat i impulsar i catalitzar la innovació en empreses manufactureres

Duració: 500h
Crèdits (ECVET): 20 crèdits
Idiomes: ES, EN, IT, PL, RO
Any: 2022

Més informació
Vídeo
INTRIDE

 

 

Economia Circular


 

Curs de Gestió de Processos per al disseny d'un Sistema Integrat de Gestió en PIMEs fabricants de mobiliari i altres productes hàbitat

Aquest curs de formació satisfà la necessitat de recursos formatius que ajudin els tècnics de les empreses del sector mobiliari i hàbitat a dissenyar i implementar un Sistema Integrat de Gestió (SIG) basat en la Gestió de Processos.

Duració: 35h
Crèdits (ECVET): 1,4 crèdits
Idiomes: ES, EN, CS, FR, IT, PL
Any: 2021

Més informació
Vídeo
EASIMS

 

Formació en Negocis Circulars per als sectors del mobiliari i la fusteria

Aquest curs té com a objectiu crear un contingut didàctic innovador per promoure la integració dels Principis de l'Economia Circular dins dels diferents models de negoci en què es basen actualment els sectors del mobiliari i els sectors de la fusta especialitzats en oficina i contract.

Duració: 75h
Crèdits (ECVET): 3 crèdits
Idiomes: ES, EN, DE, FI, FR
Any: 2020

Més informació
Vídeo
FURN360

 

Altres temàtiques


 

Curs de formació en línia sobre coneixements bàsics de mobiliari i idiomes

Aquest curs té com a propòsit fomentar l'atractiu del sector del mobiliari per als joves i facilitar la mobilitat dels treballadors cap a aquest sector, ja sigui procedents d'altres sectors com d'altres països d'origen.

Duració: 37h
Crèdits (ECVET): 1,5 crèdits
Idiomes: ES, EN, CS, DE, FR, IT, PL
Any: 2021

Més informació
Vídeo
FLAME

 

Curs d'empoderament i lideratge professional de la dona en sectors manufactureros tradicionals

Aquest curs ofereix a les dones l'oportunitat d'adquirir habilitats i competències que milloraran les seves capacitats de gestió, promocionant així la igualtat de gènere i l'avanç de les dones en la societat europea.

Duració: 100h
Crèdits (ECVET): 4 crèdits
Idiomes: ES, EN, LT, RO
Any: 2019

Més informació
Vídeo
WOMEN IN POWER