Oferta Formativa

CENFIM ha estat avaluat i certificat pel que fa a l'acompliment dels requisits d'ISO 9001:2015 per a l'activitat de Formació Ocupacional en els àmbits de tecnologia de la producció, disseny industrial, tecnologies de la comunicació, organització d'empresa i màrqueting del sector fusta i moble.

Formació acreditada amb Certificats de Professionalitat:

El Certificat de professionalitat és un instrument que permet acreditar de manera oficial determinades competències professionals adquirides per el seguiment d'un curs. Tenen validesa en tot el territori espanyol.

CENFIM està acreditat per a la impartició de la formació corresponent als certificats de professionalitat següents:

Una altra formació d'oferta (CONFORCAT):

  • FC01ADGD13902 Implantació de sistemes de cadena de custòdia en industries del sector moble

Altres cursos d'oferta formativa pròpia (in company):

  • Màrqueting digital aplicat al sector del moble: tècniques per al posicionament web i ús de les xarxes socials
  • Sostenibilitat ambiental en el sector de la fusta i moble