HABHUNTER

Comunitat d'informació en tendències de l'hàbitat

Resum

Creació i posada en marxa d'una comunitat d'empreses del sector hàbitat per compartir intel·ligència de mercat relacionada amb les tendències globals d'estil de vida i interiors i la seva utilització per al disseny de productes de l'hàbitat.

Període d'execució: 01/01/2016 - 30/06/2017

Resultats d'utilitat per a les empreses

  • Informació actualitzada de tendències, seleccionada i contrastada per facilitar la presa de decisions estratègiques de disseny i de màrqueting.
  • Portal web amb informació de tendències amb un sistema d'alertes de novetats.

Finançament

ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. Iniciatives de Reforçament de la Competitivitat. Ref. IRC16-1-0018.

Web

http://www.habhunter.com/

Participantes