RSContract

RSContract: Eina de diagnòstic RSC per a la PIME en el canal contract

Resum

La sostenibilitat dels negocis significa no sols el subministrament de productes i serveis que satisfacin al client i que considerin els aspectes mediambientals, sinó també operar d’una manera socialment responsable (RSC).

Alguns operadors contract (hotels) lideren iniciatives amb atributs de responsabilitat social valorats pels seus clients. Aquests hotels valoren a la seva vegada que els seus proveïdors apliquin polítiques RSC, que els permeten una certa “traçabilitat”.

El projecte RSCcontract té com a finalitat impulsar el desplegament de la RSC, entesa com a eina estratègica, per a millorar la competitivitat de les empreses fabricants de productes d’interiorisme pel canal contract-hospitality i per a reforçar el seu compromís creixent amb la societat i les comunitats en les què aquestes entitats desenvolupen les seves activitats.

Resultats transferibles a les empreses

RSContract ajudarà a les empreses a: 

  • Disposar d’eines específiques per a diagnosticar el seu grau de desenvolupament i desplegament de la Responsabilitat Social Corporativa.
  • Afavorir la seva implicació conscient en el desenvolupament sistemàtic d’activitats socialment responsables com una font sostenible de diferenciació i competitivitat empresarial.
  • Promoure la col·laboració i la compatibilitat entre les seves activitats i les actuacions d’RSC liderades per empreses del sector hospitality, cada vegada més exigents en la traçabilitat de la cadena de subministrament de productes contract.
  • Desenvolupar atributs tangibles (qualitat) o intangibles (reputació i imatge) que permetin millorar la fidelitat de la clientela ja existent i/o l’accés a d’altra de nova.
  • Orientar les prioritats d’acció en matèria de responsabilitat social i conèixer instruments específics per a desplegar la seva estratègia RSC.

 

Financiació

ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña. Iniciatives de reforç de la competitivitat. Num. Expedient: IRCR19-1-0035

Participants