EVIDENCE

Investigació industrial sobre el desenvolupament de noves aplicacions de la intel·ligència artificial i la neurociència per al disseny adaptatiu de producte hàbitat basat en evidències

Resum

Avui dia existeix una exigència creixent en la personalització de l’ús de productes hàbitat. De manera particular, s'està prenent una major atenció als usos i contextos particulars en què aquests productes seran utilitzats per als clients i usuaris amb el propòsit de personalitzar per endavant l’experiència al màxim, assegurant al mateix temps la seva funcionalitat i confort.

En aquest context, la investigació realitzada en el projecte EVIDENCE farà servir, de manera innovadora en el sector, la intel·ligència artificial i els principis de la neurociència per establir relacions precises entre la percepció, la resposta emocional i el comportament de l’usuari amb els atributs de disseny d’un producte hàbitat i les qualitats físic-ambientals de l’entorn real en què es troba instal·lat o ubicat tal producte.

D’aquesta forma, EVIDENCE permetrà generar nous coneixements sobre l'ús de nous sistemes intel·ligents que permetin capturar i mesurar de manera objectiva les interaccions quotidianes o espontànies dels usuaris amb els productes, i convertir aquesta nova font de dades en un conjunt concret de paràmetres de disseny per al fabricant.

 

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats del projecte s'aplicaran a la digitalització i millora de processos de la cadena de valor de la fabricació, disseny, distribució i instal·lació de productes en el sector hàbitat, en concret:

  • Els dissenyadors, fabricants i distribuïdors de producte hàbitat, permetent una transició des d’un disseny de producte determinista o estàtic (orientació tradicional) a un disseny de producte adaptatiu i dinàmic, més personalitzat, que a més habilita una relació contínua entre el fabricant, distribuïdor i prescriptor de producte amb els clients i usuaris finals més enllà del moment en el qual es realitza la venda de producte.
  • Els prescriptors de producte hàbitat (com estudis d’interiorisme o arquitectes), afavoreixen l’accés a productes més personalitzats i a noves dades de naturalesa empírica sobre el rendiment d’un producte i la seva influència en la composició de l’espai, la qual cosa els permetrà reforçar la seva capa de valor diferencial en els projectes que gestionen.
  • Els promotors de projecte o gestors d’espai, facilitant la seva presa de decisions en l’adquisició final de productes hàbitat que ofereixin a l’usuari final una major Qualitat de l’Experiència i afavoreixen un millor alineament amb el disseny de l’experiència general del seu espai.

 

Finançament

Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2021-158

       

 

Participants