CPS Mueble

Aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes al Sector del Moble

Resum

Suport a les empreses del moble en l'aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes (CPS) per enfortir el seu potencial innovador i la seva competitivitat. Impartició de formació i realització de tallers pràctics per a l'aplicació de la metodologia CPS a reptes reals de les empreses que precisen d'idees creatives i solucions innovadores.

Període d'execució: 05/09/2012 – 31/03/2013

Resultats transferibles a les empreses

  • Aprenentatge de la metodologia de la Solució Creativa de Problemes.
  • Tallers pràctics per a la seva aplicació a reptes reals de les empreses.

Finançament

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MYTIC). Programa de Suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI). Ref. AEI-010300-2012-135.

Participants