HÁBITAT 4.0

HABITAT 4.0 Anàlisi de viabilitat per la implantació de la Iniciativa Indústria Conectada 4.0 al sector de l'Hàbitat

Resum

HABITAT 4.0 té com a objectiu aportar llum a les PIMES moble i hàbitat que volen afrontar la transformació digital i no tenen clar por on començar.

En el projecte s’ha desenvolupat la  “Guia HABITAT 4.0 per a la digitalizació del sector moble”. La guia conté: 1) un diagnòstic de la maduresa digital del sector, 2) un model de referència d’empresa digitalitzada, 3) un full de ruta per abordar la transformació digital i 4) un catàleg de 15 tecnologies 4.0 aplicables a moble i hàbitat. La guia ha estat desenvolupada per AIDIMME, AMUEBLA, AMBIT y CETEM.

Període d’execució: 01/09/2017 - 30/06/2018

 

Resultats d'utilitat per a les empreses

La Guía HABITAT 4.0 conté els següents resultats:

  • Diagnòstic sectorial que proporciona una idea de la situació de maduresa digital de les empreses del sector moble de les tres comunitats que han participat: Catalunya, Comunitat Valenciana y Regió de Múrcia. AMBIT ha entrevistat i analitzat l’aplicació de tecnologies digitals en 10 empreses del sector moble.
  • Model de referència que descriu teòricament el que seria una empresa referent sectorial.
  • Full de ruta sectorial que descriu les diferents accions que poden portar a terme les empreses per anar avançant des del seu punt de partida fins al nivell de referent sectorial.
  • Recopilació de principals tecnologies 4.0 que s’han plasmat en un Catàleg on es poden conèixer aplicacions concretes al sector moble.

Finançament

Programa d’ajuts per a “Agrupaciones Empresariales Innovadoras” del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (AEI-010600-2017-141).

Web

Guia HABITAT 4.0 per a la digitalizació del sector moble

Participants