BD-MARCO

Aplicació del Big Data en el sector del moble i hàbitat, per la monitorització i anàlisi d’opinions d’usuaris sobre hotels

Resum

Desenvolupament experimental d’una solució tecnològica per la monitorització i anàlisi de comentaris i opinions en xarxes socials sobre equipament i interiorisme d’hotels. Aquesta eina millorarà l’eficiència dels processos de màrqueting i comercials en empreses fabricants de mobiliari i altres productes d’interiorisme per hotels.

L’eina desenvolupada monitortizarà mitjançant tecnologia de Big Data, els comentaris en xarxes socials especialitzades, els analitzarà segons criteris lèxics i de semàntica específics del sector mitjançant un procés d’entrenament/aprenentatge.

Període de realització: 10/2017 a 03/2018

Resultats transferibles a les empreses

Detecció d’oportunitats de negoci, de comercialització i de previsions de demanda gràcies a l’anàlisi de comentaris i preferències dels usuaris dels hotels. Són exemples de la informació que l’eina facilitarà els llistats d’hotels d’una zona geogràfica i/o categoria en les que els clients opinen que:

1) es dorm malament i necessiten canviar el matalàs,

2) tenen problemes d’aïllament i necessiten millorar el confort acústic (portes, finestres...),

3) la decoració no és adient,

4) la il·luminació és insuficient,

5) necessiten millorar l’accessibilitat...

Finançament

MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO, mitjançant la línia de recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

Participants