WOODIGITAL

Dual learning for Improving Digital Skills of Young Woodworkers

Resum

El projecte WOODIGITAL té com a objectiu millorar les competències digitals - Indústria 4.0 - dels treballadors joves europeus (18 - 35 anys) del sector fusta i moble mitjançant la formació professional dual.

La formació professional dual combina els processos d'aprenentatge al centre de formació i a l'empresa o, dit d'una altra manera, és una modalitat d'aprenentatge basada en el treball.

WOODIGITAL identificarà en primer lloc les habilitats i competències digitals necessàries per als treballadors joves en actiu, es dissenyarà un pla d'estudis per cobrir aquestes necessitats, es desenvoluparà un curs de formació (en 5 idiomes) i s'implementarà en una plataforma en línia oberta i gratuïta . El curs es validarà amb una formació pilot amb 75 joves, 25 dels quals participaran en una estada formativa dual de 10 dies a Itàlia.

Període d'execució: 01/10/2020 - 30/09/2022

Resultats transferibles a les empreses

  • Informació sobre els coneixements, habilitats i competències que requereixen els treballadors per alinear-se i contribuir a la transformació digital de l'empresa.
  • Material formatiu i plataforma d'e-learning per a la formació de personal de l'empresa en Indústria 4.0.
  • Participació en el curs pilot de formació i / o en l'estada de formació dual de 10 dies a Itàlia.

Finançament

Agència francesa del programa Erasmus+ - Ref. KA202-EF727B19

Web

www.woodigital.eu

 

Participants