Recursos Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC)


La Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC) té com a finalitat accelerar la implementació de l’Economia Circular en l’anomenat sector. La PaEC facilita l’adaptació de les empreses a un nou model econòmic productiu més eficaç basat en l’optimització en l’ús de recursos i en mantenir en tot moment el valor màxim dels productes i recursos (reciclatge en cascada).

 

Guia de Vigilància Ambiental Estratègica per al sector Moble i Hàbitat

Tipus: Guia
Idioma: Català

L’objectiu principal d’aquesta Guia és presentar a les empreses del sector del moble i hàbitat una metodologia pràctica de treball per a desenvolupar i desplegar una Vigilància Ambiental Estratègica personalitzada a les necessitats d’aquest sector, i que els permeti identificar els riscos i les oportunitats associats a la temàtica ambiental i a l’economia circular.

 

La gestión de procesos - Empresas Fabricantes de Mobiliario

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

Aquesta guia descriu com identificar, dissenyar, implantar, revisar i millorar processos en una empresa fabricant de mobiliari. La finalitat última és que les empreses aprenguin com desenvolupar un SIG – Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat basat en gestió de processos.

 

Creatividad sostenible - Empresas Fabricantes de Mobiliario

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

En aquesta guia es pretén proporcionar als fabricants de mobiliari i d’altres productes hàbitat un coneixement bàsic en projectes sostenibles que empren un pensament crític i sostenible: eficiència ERM (Energia, Residus, Materials), ecodisseny i economia circular.

 

Guía para la implantación de un sistema de cadena de custodia

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

L'objectiu principal d'aquesta guia es presentar a les empreses del sector de la fusta i el moble quins són els conceptes bàsics i els requisits necessaris per a implantar un sistema de cadena de custòdia que permeti la certificació dels productes sota els estàndards de referència FSC/PEFC.

 

Summary of different Circular Economy Instruments - Legislative & Voluntary - / Furniture Sector

Tipus: Document
Idioma: Anglès

Aquest document recull els principals instruments legislatius i voluntaris d’economia circular d’aplicació al sector moble a nivell europeu. La seva finalitat és, d’una banda, que els fabricants coneguin allò que és obligatori complir i d’una altra, que coneguin de quins altres instruments voluntaris disposen per a posar en valor els seus esforços en matèria de sostenibilitat.

 

 

Recursos Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP)


La Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) té com a finalitat incrementar la competitivitat de les PIMEs que conformen el sector hàbitat (cadena de valor d’equipament per a la llar – mobiliari i d’altres – des de la fabricació a la distribució final i e-commerce) mitjançant la potenciació de la innovació en producte.

 

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de Mobiliario Ciclo de vida del producto: Fases y principales procesos

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

En aquesta guia d’aprenentatge es fa una introducció al conjunt de fases principals en un procès de PLM (Gestió del Cicle de Vida del Producte), així com els principals avantatges i desavantatges d’aquest.

 

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de MobiliarioMetodologías colaborativas a lo largo del ciclo de vida del producto

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

Aquesta guia d’aprenentatge presenta alguns mètodes de treball col·laboratius ben coneguts, que involucren a les persones i milloren el rendiment de l'equip durant un procès de Gestió del Cicle de Vida del Producte (PLM).

 

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de MobiliarioSoftware para product lifecycle management y sus integraciones

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

Aquesta guia presenta alguns paquets software comercials generalment coneguts com “sistemas PLM” destinats a integrar solucions per a processos empresarials i de desenvolupament de productes en particular. Es destaquen les integracions que fomenten l’ús del software d’una varietat de proveedors.

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de MobiliarioSistemas de gestión de información de producto y análisis de datos

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

Aquesta guia descriu els Sistemes de Gestió de Dades de Productes (PDM) destinats a emmagatzemar i gestionar dades, fluxos d’informació i transformació de coneixement durant el cicle de vida dels productes. També hi ha una breu introducció a les eines d’anàlisi de dades que permeten aprofitar aquestes dades i crear coneixements pràctics.

 

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de MobiliarioDispositivos de información embebidos / PLM y su papel en la Industria 4.0

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

Aquesta guia d’aprenentatge aborda com les eines PLM interacuen amb les tenologies emergents de IoT (“Internet of Things”), i és el catalitzador de nous processos optimitzats i eficients i una fabricación més amigable per als humans.

 

Guía metodológica en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM) - Empresas Fabricantes de Mobiliario Relación entre PLM y ERP

Tipus: Guia
Idioma: Castellà

En aquesta guia es descriu com es relacionen PLM i ERP (Planificació de Recursos Empresarials) en el marc dels processos de l’empresa, els quals tenen propòsits diferents, però capacitats solapades pel que fa a la execució de la gestió del cicle de vida del producte.

 

Digital Maturity and Digital Transformation Strategy in Furniture Manufacturing Companies

Tipus: Guia
Idioma: Anglès

Aquesta guia té com a propòsit, per una banda, posar a disposició de les empreses del sector moble una metodologia que els permeti avaluar el seu grau de maduresa digital, i de l’altra, posar a disposició de les empreses una guia model per a desplegar la seva estratègia de transformació digital.

 

trendsCLUB

Tipus: Web
Idioma: Castellà

Aquesta és la web de TRENDSCLUB, un col·lectiu d’empreses d’equipament de la llar i el contract, dissenyadors de producte, interioristes i arquitectes concebut per a rebre informació, compartir inspiració i fomentar discussions saludables al voltant de les tendències en el sector de l’hàbitat. A la web trobem tota la informació del co·lectiu i les seves activitats, com les xerrades trendTALK. 

 

Biblioteca Digital de Materiales

Tipus: Web
Idioma: Castellà

Aquesta activitat ha consistit en la digitalització de la biblioteca de materials de CENFIM i la inclusió de nous materials. La biblioteca permet fer cerques per: nom comercial, composició i funcionalitat, propietats (físiques, mecàniques, òptiques i de resistència al foc) i camp d’aplicació en el sector fusta i moble. 

 

Plataforma Open Innovation

Tipus: Web
Idioma: Anglès

Plataforma web d’open innovation que permet als associats de CENFIM i d’altres entitats/empreses de la cadena de valor moble/hàbitat el poder compartir reptes d’open innovation, connectar i col·laborar entre ells. 

Plataforma Open Innovation

 

 


 

 

Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Aquest servei està emmarcat dins la iniciativa d’intervenció coordinada PECT Ebrebiosfera, operació “Op.3.4. Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat”