ALLVIEW

Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector

Resum

ALLVIEW és la plataforma de cooperació transnacional de Centres d'Excel·lència Professional del sector Fusta y Moble, de la qual AMBIT es membre fundador.

L'objectiu d'ALLVIEW és introduir una dimensió europea en la formació professional per al sector Fusta i Moble, integrant centres locals, conectant-los a nivell europeu i contribuint a la reformulació i
millora de la formació professional. El consorci que desenvoluparà el projecte agrupa 22 socis de diversos països de la UE.

ALLVIEW detectarà les necessitats formatives del sector Fusta i Moble, recopilarà i elaborarà material formatiu en àmbits clau, desenvoluparà eines TIC per a la digitalització integral de l'ensenyament,
permetrà la mobilitat d'estudiants / treballadors i professors entre països i oferirà la realització de pràctiques formatives. També està previst el disseny de polítiques regionals per a la formació professional
que involucrin les empreses i els actors en matèria d' innovació, formació i institucions públiques

Període d'execució: 01/11/2020 - 31/10/2024

Resultats transferibles a les empreses

  • Accés a una plataforma amb Intel·ligència Artificial capaç d'aconsellar formació personalitzada als treballadors.

  • Accés al material formatiu desenvolupat en Indústria 4.0 i Economia Circular específic per al sector Fusta i Moble.

  • Nou material formatiu en: o Digitalització: exemples d'aplicació pràctica RV/RA i impressió 3D o Economia circular o Ambient Assisted Living (AAL) o Desplegament de la RSC (Responsabilitat Social Corporativa)

  • Mobilitat d'estudiants i treballadors: o Accés a la xarxa europea de centres de formació professional, universitats, empreses i altres entitats clau en Formació Professional Dual o Participació i/o acolliment en pràctiques d'estudiants i treballadors en/d'altres països.

Financiació

Programa Erasmus+ VET-COVE - Centres of Vocational Excellence - Ref. 621192-EPP-1-2020-1-ESEPPKA3-VET-COVE

Web

www.allview.eu

 

Participants