ISO

Internationalization Service Officer

Resum

El projecte ISO té com a objectiu formar al perfil professional de “Assessor del Servei d’Internacionalització”.

Aquesta formació ha de permetre millorar les competències i habilitats del perfil per a assessorar a PIMEs, entre d’altres les fabricants d’equipament de la llar i el contract, que desitgen desplegar la seva estratègia d’internacionalització.

Període d’execució: 01/10/2019 – 30/09/2021

Resultats transferibles a les empreses

  • App d’autoaprenentatge amb els continguts formatius.
  • Case stories en format vídeo amb entrevistes a representants de PIMEs, que comparteixen les seves experiències en internacionalització.
  • Manual d’internacionalització per a la PIME.

Finançament

Agència polonesa del programa Erasmus+ Ref. 2019-1-PL01-KA202-064979

Web

http://iso.erasmus.site/

Participants